Hem
Hem

Recensioner

 

Det är många som använder 4DFrame och vi är glada och tacksamma för att några har tagit sig tid att skriva till oss och berätta om sina tankar om arbetet med materialet. Här följer ett litet urval:

 

 

Aadu Ott, Prof. em. Göteborgs universitet, Sävedalen den 13 januari 2010

To whom it may concern:

Eftersom jag har känt Mariana Back sedan 70-talet och kunnat följa hennes verksamhet, bad hon mig skriva ett intyg att biläggas hennes ansökan.

 

Mitt intryck av hennes verksamhet är att hon har varit flitig och nytänkande i det som hon har företagit sig, vilket avspeglas i hennes curriculum vitae.

 

Hennes verksamhetsfält har omfattat undervisning och gestaltning av fenomen med hjälp av modernaste teknik som utvecklats för användning vid science centers, planetarier, samt vid naturvetenskapliga - och tekniska museer.

 

Verksamheten har ofta syftat till att överskrida etablerade gränser mellan ämnesdiscipliner och förena samhällsvetenskap och humaniora på ena sidan med  naturvetenskap och teknik på den andra.

 

Hennes strävan har alltid varit att undvika att reproducera och kopiera utan istället att utforma och gestalta de fenomen som hon presenterar på ett sätt som karakteriseras av såväl kreativitet som gediget yrkesmässigt kunnande.

 

Hennes didaktiska insikter, som karakteriseras av svar på frågorna: Vad? Hur? Varför?, är utmärkta. Det leder till att de utställningar som hon designat är väl utformade och lämpade att användas för undervisning och lärande.”

 

 

-- Annika Mårtensson, klasslärare, Gul 6-10, Mimergården, Östersund

 

”I min klass tycker jag att arbetet med 4DFrame fungerat väldigt bra! Eleverna har lyssnat till instruktionerna och sedan satt igång och byggt. De har fått uppleva och förundrats över hur olika former blivit till.

 

De har fått träna sin kreativitet genom att associera till vad de olika föremålen/formerna föreställer.

 

De har också tränat på att hålla koncentrationen på en och samma aktivitet under en timme och fortfarande vara både nyfiken och intresserad.

 

Öga-hand koordination och finmotorik tränas hela tiden och även prepositioner.

 

Det var väldigt kul att se när de satt och sorterade materialet och sedan spontant började prova sig fram och bygga helt egna fantasiföremål. Vilken kreativitet! De var helt uppslukade av aktiviteten. Bra att de får arbeta med händerna och känna formerna,alltså koppla på flera sinnen.

 

Vi/jag ser fram emot en fortsättning i höst med detta arbete.”

 

 

Tillbaka till överst på sidan

 

©2013-2015, Nordic4DFrame AB

Grönviksvägen 6, 185 41 Vaxholm, Sweden

 

Recensioner