Från vänster: Rachel Odigie, Maria Karlsson, Annelie Bergman,

Susana Bernardini, Mariana Back och Tom Callen.

Foto: 4DFrame

Att arbeta på deras 4DFrame konstuktioner. Foto: Anders Sjöström