Från vänster: Rachel Odigie, Maria Karlsson, Annelie Bergman,

Susana Bernardini, Mariana Back och Tom Callen.

Foto: 4DFrame

De färdiga 4DFrame modellerna görs av de tio tävlande lagen.

Foto: Anders Sjöström