Från vänster: Rachel Odigie, Maria Karlsson, Annelie Bergman,

Susana Bernardini, Mariana Back och Tom Callen.

Foto: 4DFrame

De slutliga resultaten för de tio lag i tävlingen; laget nr 9 vunnit. Foto: Anders Sjöström