Hem
Hem

Nordic4DFrames integritets-policy - Behandling av personliguppgifter

 

Vi på Nordic4DFrame AB vill att du ska känna sig helt säker på hur vi hanterar dina personuppgifter och därför följer vi gällande lagar och regler för hantering av personuppgifter.

 

Vi på Nordic4DFrame AB vill att du ska känna sig helt säker på hur vi hanterar dina personuppgifter och därför följer vi gällande lagar och regler för hantering av personuppgifter.

 

Nedan följer en kort översikt och vidare kan du fortsätta läsa hela vår integritetspolicy.

 

Om du har angett ditt namn, din e-postadress och eventuellt ditt telefonnummer använder vi den här informationen endast för att återvända till dig baserat på din förfrågan, för att skicka information som du har gett ditt samtycke till eller för att hantera transaktioner tillämpa på order du kan ha gjort med oss.

 

Vi skickar aldrig din personligauppgifter till tredje part utan att först anmäla dig och erhålla ditt uttryckliga samtycke.

 

Du har rätt att kontakta oss och få information om vad dina personuppgifter används till. Om du vill ta bort den information du har lämnat till oss behöver du bara meddela oss via det e-postmeddelande som finns längst ned på den här sidan eller under Kontakt-länken på webbplatsen.

 

 

Nordic4DFrames integritetspolicy

Nordic4DFrame AB, organisationsnummer 556819-9029, ("Nordic4DFrame", "vi" eller "oss") ansvarar för att hantera din personligauppgifter samlad när du kontaktar oss, t.ex. via vår hemsida, via e-post eller på annat sätt kontakta oss och samtidigt ange information, till exempel ditt namn, telefonnummer eller e-postadress.

 

 

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vi kommer bara att be om de personuppgifter som krävs för att uppfylla våra åtaganden till dig.

 

Tabellen nedan visar när vi kan samla in personuppgifter, vad vi samlar och varför (laglig grund).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Den information du väljer att ange när du prenumererar på vår e-postlista eller kontakta oss via telefon / e-post.

** Detta är endast personliguppgifter om företaget är ett enskilt företag.

 

 

Vad gör vi med insamlade personuppgifter?

Alla uppgifter om dig används för att uppfylla våra åtaganden till dig. Genom att godkänna denna integritetspolicy godkänner du att vi använder din personliga information för följande ändamål:

• Ge våra tjänster

• Kommunicera med dig

• Överensstämma med våra avtalsenliga och lagliga skyldigheter

• Ge dig 4DFrame nyheter, pedagogiska tips eller andra periodiska meddelanden. Om du inte vill få sådan kommunikation har du möjlighet att avsluta prenumerationen i slutet av varje e-post eller genom att skicka ett separat e-postmeddelande till gdpr@nordic4dframe.com.

 

 

Lagring av personuppgifter

Dina personuppgifter lagras i våra datorsystem så länge vi behöver uppfylla våra åtaganden till dig eller så länge vi måste lagra dem enligt lag. Som rutin tar vi bort all personlig information när den inte längre tjänar vårt gemensamma intresse eller våra skyldigheter gentemot dig.

 

 

Dina rättigheter

Du har rätt att, kostnadsfritt, en gång per år, begära registreringsavdrag från de personuppgifter vi behandlar om dig. Du har också rätt att få information om det syfte som din personliga information behandlas och för att justera ofullständig eller felaktig information om dig. Du har också rätt att begära att vi upphör att behandla dina personuppgifter om uppgifterna inte längre är nödvändiga för det syfte för vilket de samlades in. Om det inte finns några lagliga skyldigheter som hindrar oss att radera uppgifterna tar vi bort alla icke-nödvändiga personuppgifter och referenser till dig i våra databaser.

 

Om du vill radera, justera eller hämta information om lagrad personlig information, kontakta oss via e-post på gdpr@nordic4dframe.com och ange dina önskemål.

 

Tänk på att vi kan ha rätt att neka din förfrågan om det finns lagliga skyldigheter som hindrar oss från avsiktligt att radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter härrör från bokförings- och skattelagstiftningen.

 

 

Kontakta

Nordic4DFrame AB, organisationsnummer 556819-9029, beläget i Vaxholm, adress Grönviksvägen 6, 185 41 Vaxholm, ansvarar för att behandla dina personuppgifter som samlats in när du kontaktar oss, t.ex. via telefon eller e-post, anmäla dig till våra nyheter/informations-e-postmeddelanden, köp 4DFrame-produkter, anmäl dig till en av våra verkstäder eller på annat sätt ha kontakt med oss samtidigt som du anger sådan information som ditt namn, telefonnummer eller e-postadress.

 

Om du har frågor om denna policy och behandling din personliga information, vill du radera eller ändra felaktig information, kontakta oss genom att skicka ett e-post till gdpr@nordic4dframe.com.

 

 

Tillbaka till överst på sidan

 

©2013-2018, Nordic4DFrame AB

Grönviksvägen 6, 185 41 Vaxholm, Sweden

 

Integritetspolicy
När
Typ av uppgifter
Personupp-gifter
Laglig grund
Anmälan till epost list
Kontaktupp-gifter*
Förnamn
Efternamn
E-post
Samtycke
Kontakt via e-post
Kontaktupp-gifter*
Förnamn
Efternamn
E-post
(telefonnum-mer)
Fullgöra eventuella åtagande gentemot dig och samtycke
Beställning av produkter / anmälan till utbildning eller workshop
Kontaktupp-gifter
Förnamn
Efternamn
E-post
(telefonnum-mer)
Fullgöra vårt åtagande gentemot dig och samtycke
Företagsupp-gifter**
Organisa-tionsnummer
Företagsnamn
Adress
Postnummer
Ort
Fullgöra vårt åtagande gentemot dig och samtycke