Hem
Hem

2016 Nyhetsarkiv

 

Här kan du läsa rapporter och nyheter för innevarande år. Vi uppdaterar nyhetssidan så fort något nytt och spännande har hänt eller planeras för. Inläggen är listade i kronologisk ordning, med de nyaste meddelandet först och de äldsta sist. Allt som skrivs på den här sidan arkiveras sedan år för år (se arkiv nedan) så att du alltid kan gå tillbaka och hitta information från tidigare.

 

Arkiv: 2015    2014    2013 till 2009

 

 

11 april 2016

”Enlightening Imagination” tävlingen

”Enlightening Imagination” är en tävling för att uppmuntra elever att lösa problem och omsätta sina idéer i handling på ett kreativt sätt med hjälp av 4DFrame; ett pedagogiskt läromedel utvecklat i Sydkorea. Varje lag, bestående av två elever får ett väldefinierat uppdrag. Ramarna är tydligt formulerade och bedömningskriterierna sker utifrån tekniska lösningar, kreativitet, konstnärlig nivå och samarbetsförmåga.

 

Uppdraget ska lösas på 1,5 timmar och ska presenteras som en kort berättelse, en enkel skiss och en 4DFrame-modell. Gruppen ska beskriva och visa hur de har använt sig av sitt tekniska och matematiska tänkande.

 

Här nedan listas länkar till de sex science centers och det KomTek i Sverige som arrangerar tävlingen, ”Enlightening Imagination” 2016. På flera platser har ni även möjlighet att träna inför tävlingen. Välkommen att höra av dig, till oss eller någon av nedanstående tävlingsarrangörer:

 

Framtidsmuseet, Borlänge - 29 april 9.30 – 11.30

 

Innovatum, Trollhättan – 12 maj 9.30 – 11.30

 

KomTek, Alingsås – 10 maj 9.30 – 11.30

 

Tekniska Museet, Stockholm – 10 maj 9.30 – 11.30

 

Teknobalder, Skellefteå – 12 maj 9.00 - 12.00

 

Umevatoriet, Umeå – 12 maj 9.30 – 11.30

 

Vattenhallen, Lund – 13 maj 9.00 – 12.00

 

26 februari 2016

"Användning av 4DFrame visar bevisade resultat i två informellt lärande studier"

Två vetenskapliga artiklar som publicerats i utbildnings tidskrifter förra året (för citeringar, se efter texten) har visat att en resande vetenskapscentrum utställning som inkluderade en 4DFrame verkstad uppvisade en reell ökning av elevernas lärande i en sådan informell utbildning inställning som var bättre än väntat. Data för de två studierna kom från "Discover the Art of Math" (DAM) utställningen som rest till flera vetenskapscentrum i både Lettland och Sverige. Varje anläggning hade sin egen 4DFrame verkstad där utställning deltagare—både från besöka skolklasser och allmänheten—haft möjlighet att använda materialet.

 

När det gäller dessa två artiklar, nästan 800 12-åriga studenter—nästan jämnt fördelade mellan pojkar och flickor—deltog i ett program för för- och efter-besök provningar i samband med sitt besök i DAM utställning. Den faktiska tid i utställningen själv delades upp i två delar; den första bestod av 45 minuter mellan åtta interaktiva "hands-on" utställning objekt att studenterna tilläts att utforska och interagera med på egen hand och på sitt eget sätt under den tilldelade tiden. Efter detta, använt de 45 minuter i 4DFrame verkstad delen av utställningen att bygga upp egna tredimensionella strukturer och skapelser med hjälp av detta pedagogiskt materials färgstarka multi-längd rör och olika typer av kopplingar som används för att fästa rören ihop. En av de saker som de kunde utföra var att bygga konkreta geometriska modeller och andra fysiska strukturer som bygger på abstrakta instruktioner; till exempel bygga en 3D-låda baserad från början med en 2D-fyrkant.

 

 

 

 

 

 

Även om mycket har skrivits anekdotiska om värdet av informellt lärande på sådana platser som museer och vetenskapscentrum (även planetarium), har det funnits lite eller ingen bevis från formella studier att utbildning i dessa lokaler har ägt rum. En av de viktigaste resultaten av de efter-besök prover från denna studie faktiskt visar att inlärning faktiskt hade ägt rum i DAM i sådana informella inlärningssituationer. Både pojkar och flickor—det fanns ingen skillnad i kön med resultat—visade en ökning i vad de visste genast efter att ha besökt utställningen samt efter en tid (ungefär sju till 11 dagar beroende på klass) när erfarenheten var inte längre aktuellt.

 

En annan intressant resultat var att de som hade de sämsta resultaten i förprovet faktiskt förbättrat sina resultat på efterprovet, en tydlig indikation på att informellt lärande kan vara ett värdefullt verktyg för att ge utbildningsmöjligheter för de svagaste eleverna som kanske inte responderar bra i en traditionell skolmiljö. Det kan bara hoppas att efter att ha inspirerats av de förbättringar som gjorts, och deras ökade självkänsla efter sitt besök i ett informell lärande miljö som i ett museum eller vetenskapscentrum, att de skulle finna nya intresse i deras skolans mer formella inställning.

 

I den slutliga analysen, var resultaten uppmuntrande nog att fortsätta längs dessa linjer i framtida undersökningar om effektiviteten i att utbilda via informella inlärningsmiljöer. Och användningen av 4DFrame undervisningsmaterial i en sådan inställning säkert spelat en roll i att motivera elevens naturliga nyfikenhet samt deras estetiska sensibilitet, vilket leder till allt större intresse och lärande för både pojkar och flickor.

 

Artikelciteringar:

- H. Salmi, M-P. Vainikainen and H. Thuneberg (2015). “Mathematical thinking skills, self-concept and learning outcomes of 12-year-olds visiting a Mathematics Science Centre Exhibition in Latvia and Sweden” Journal of Science Communication 14 (04), A03.

 

- Mari-Pauliina Vainikainen, Hannu Salmi, Helena Thuneberg (2015). ”Situational Interest and Learning in a Science Center Mathematics Exhibition” Journal of Research in STEM Education. 1(1), 15-29

 

Länk till "Discover the Art of Math" sajt

 

 

Tillbaka till överst på sidan

 

©2013-2020, Nordic4DFrame AB

Grönviksvägen 6, 185 41 Vaxholm, Sweden

 

N4DF 2016 Nyheter