Hem
Hem

Aktiviteter

 

4DFrame är ett pedagogiskt verktyg som når sin fulla potential när man kan se vidden av hur det går att använda. Det är behöver en introduktion och fortlöpande utbildningsinsater för att man på bästa sätt skall kunna utnyttja materialet. Nordic 4DFrame arrangerar introduktions- och fortbildningskurser för t ex lärare. Dessa genomförs av certifierade coacher som har fått utbildning i Korea.

 

Samarbetet och utbytet mellan dem som använder materialet är av stor vikt och det finns ett kontaktnät där information delas.

 

En viktigt del av arbetet Nordic4DFrame kan även hjälpa din skola, ditt museum eller ditt science center etc. att installera en 4DFrame Activity Centre var man kan erbjuda fördjupning i detta spännande pedagogiskt material, se färdiga modeller och pröva att bygga på olika sätt och med olika metoder.

 

Där kan man också finna instruktioner till olika 4DFrame modeller, få hjälp och vägledning och även bekanta sig med resultat av en del forskning som presenterats kring som användningen av detta pedagogiskt verktyg.

 

 

Workshop i skolan eller på distans!

Massor med aktivitetstips har tagits fram i samarbete med Science Center 2047 i Borlänge.

 

Fackverksbro

 

Fantasidjur

 

Fotball

 

Insekt

 

Katapult

 

Kulbana

 

Mekanisk automata

 

Mönster

 

Snöflingor

 

Symmetri

 

Vinduppdrag

 

 

Vet du inte vad du ska bygga?

Anta en 4DFrame utmaning!

 

4DFrame modeller i astronomi- och rymd temat

För er som arbetar med astronomi och rymd; här nedan hittar ni 4DFrame-modeller som kan vara av intresse.

Tips: Denna flersidiga steg-för-steg PDF-fil kan användas för att visa på skärm.

 

Mechatronics Android® app

Du kan ladda ner originalversionen av Mechatronics appen till Android®-enheter som en ZIP-fil härifrån om du av misstag har raderat den eller vill installera den på en annan Android®-produkt.

 

Läroplanen och 4DFrame

På samma sätt som för lärare runt om i världen, är ett läromedel mest användbart när det faktiskt speglar den godkända läroplanens målsättningar i de ämnen som hanteras. Utbildare på alla stadier frågar om 4DFrame kan vara till stöd i verksamheten, och svaret är ja! Nedan är en lista över några områden som omfattas av den svenska läroplanen för grundskolans årskurser 1 till 9 och exempel på hur 4DFrame kan bidra i undervisningen.

 

Utgångpunkter för 4Dframe i skolarbetet

Alla har ett behov av att skapa! 4DFrame är verktyget —oavsett ålder—som som förverkligar drömmen om att bygga och konsturera. Med hjälp av det innovativa materialet 4DFrame kan du skapa alla möjliga stukturer och former som beskriver principer inom naturventenskap, teknik och matematik.

 

4DFrame aktivitetstips

KomTek i Järfälla är ett vetenskap-och teknikorienterat aktivitetscenter som regelbundet använder 4DFrame material i sina program, både internt och i samarbete med lokala skolor. Anna Nytomt Kristensson som arbetar där, delar med sig av de aktivitetstips som hon har utvecklat för att använda tillsammans med det pedagogiska läromedlet. Tack, Anna!

 

4DFrame instruktioner

Varje 4DFrame kit kommer med ett instruktionsblad som visar hur man kan sättea ihop just den modellen. De instruktionsblad som visas här är exempel som visar hur lätt och roligt det är att bygga dem.

 

4DFrame workshopar

Delar exemplet på 9-10 januari 2015 workshop på Tekniska museet, Stockholm, och Nordic4DFrame kontoret, Vaxholm.

 

Lärarutbildning

Nordic4DFrame organiserar introduktionskurser och utbildningsseminarier för lärare i användningen av detta intressant läromedel.

 

4DFrame Centers

En ambition är att skapa 4DFrame Centers på skolor, museer och science centers. Dessa centra initieras av entusiastiska lärare eller personal på museer och science cnters etc, som har genomgått 4DFrame utbildning. Det sker i samverkan med medarbetare på Nordic4DFrame och har redan initierats på många platser i Sverige. Det bidrar till att samverkan och utbyte av information kan vidareutvecklas i allt högre grad.

 

Studie resor

Nordic4DFrame kan arrangerar - på hösten i samband med den internationella 4DFrame tävlingen - en studieresa (på deltagarens egen kostnad) till Korea. Studieresan är till för lärare, musei- och science center lärare etc, som vill öka sina kunskaper och färdigheter i att använda 4DFrame och undervisning, vetenskap i allmänhet. Då kan man interagera med 4DFrames anställda i Seoul samt göra besök på koreanska skolor och andra besöksplatser. Man kan väl knappast föreställa sig ett bättre sätt, att bli inspirerad om hur man kan använda 4DFrame än på den plats där allt började, i ett land som har en av de högsta betyg för utbildningen i världen? Om detta låter som något för dig, kontakta Nordic4DFrame för att få veta mer om dessa utländska äventyr i utbildningen.

 

 

Tillbaka till överst på sidan

 

©2013-2020, Nordic4DFrame AB

Grönviksvägen 6, 185 41 Vaxholm, Sweden

 

Aktiviteter